L'Equip

El Centre de Coordinació de les Poblacions Marginades (CEAP) és una organització no governamental, sense ànim de lucre, laica, fundada el 1989 a la ciutat de Rio de Janeiro, per exreclusos de FUNABEM - Fundació Nacional pel Benestar del Menor, membres la comunitat de negre i el Moviment de Dones. Defensa el dret a la llibertat religiosa i la dignitat de les religions d'origen africà. La violació sol·licitant dels drets fonamentals dels nens i adolescents, les dones i les poblacions negres marginades per la pràctica del racisme va ser la inspiració per a la seva creació.

Assessorament estratègic

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio
Willman Andrade

Secretari Executiu

Ell Semog

Gestió de Projectes

Marcelo Sants

Administració

Defato Comptabilitat
Mauricio Casimiro
Jorge Mattoso
Claudia Rius