Team

Koordinační centrum marginalizovaných skupin obyvatelstva (CEAP) je nevládní, nezisková, sekulární, která byla založena v roce 1989 ve městě Rio de Janeiro, od bývalých vězňů Funabem - Národní nadace dobrých životních podmínek dětí a mladistvých, členů černá komunita a ženského hnutí. Hájí právo na náboženskou svobodu a důstojnost náboženství Afričan bázi. Porušení Žalobce základních práv dětí a mladistvých, žen a černé populace marginalizovaných praxí rasismu byla inspirací pro jeho tvorbu.

Strategické Rady

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Výkonný tajemník

Luiz Carlos Semog

Komunikace Koordinace

Ricardo Rubim

Pedagogická Koordinace

Azoilda Loretto Trinity

Operační koordinace

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Dozorčí rada