Archiv Tag: DVD Release

DVD vydání

Komise proti náboženské nesnášenlivosti má tu čest Vás pozvat na zahájení DVD "Pěší turistika klíč k pochopení" video na třetí Hike v obraně náboženské svobody, které se konalo v září 2010. Ve filmu,