Lei 12.990

Presidencia da República
Casa Civil
Subchefia para Asuntos Xurídicos
LEI Nº 12.990, DE 9 XUÑO DE 2014.
Vixencia
Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das prazas ofrecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efectivos e emprego público no ámbito da administración pública federal, dos gobernos autónomos, das fundacións públicas, das empresas públicas e das sociedades de economía mixta controladas pola Unión .
A presidenta da República Fago saber que o Congreso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito d a administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União , na forma desta Lei. Art. 1 o Quedan reservadas aos negros 20% (vinte por cento) das prazas ofrecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efectivos e emprego público no ámbito d a administración pública federal, dos gobernos autónomos, das fundacións públicas, das empresas públicas e das sociedades de economía mixta controladas pola Unión, na forma desta Lei.
§ 1 o A reserva de prazas aplicarase sempre que o número de prazas que ofrece o concurso público sexa igual ou superior a 3 (tres).
§ 2 o No suposto de cuantitativo fracionado ao número de prazas reservadas a candidatos negros, ese será aumentado para o primeiro número enteiro posterior, en caso de fracción igual ou maior que 0,5 (cinco décimas), ou diminuído para número enteiro inmediatamente inferior, en caso de fracción menor que 0,5 (cinco décimas).
§ 3 o A reserva de prazas a candidatos negros constará expresamente dos editades dos concursos públicos, que deberán especificar o total de prazas correspondentes á reserva para cada cargo ou emprego público ofrecido.
Art. 2 o posible concorrer ás prazas reservadas a candidatos negros os que se autodeclararem negros ou pardos no acto da inscrición no concurso público, segundo o quesito cor ou raza utilizado pola Fundación Instituto Brasileiro de Xeografía e Estatística - IBGE.
Parágrafo único. No suposto de constatación de declaración falsa, o solicitante será eliminado do concurso e, se houber sido nomeado, quedará suxeito á anulación da súa admisión ao servizo ou emprego público, logo procedemento administrativo en que lle sexan asegurados o contraditorio e a ampla defensa, sen prexuízo doutras sancións correspondentes.
Art. 3 o Os candidatos negros concorrerán concomitantemente ás prazas reservadas e ás prazas destinadas á ampla competencia, de acordo coa súa clasificación no concurso.
§ 1 o Os candidatos negros aprobados dentro do número de prazas que ofrece para ampla competencia non serán computados a efectos do enchido das prazas reservadas.
§ 2 o En caso de renuncia de candidato negro aprobado en praza reservada, a vaga será cuberta polo solicitante negro posteriormente clasificado.
§ 3 o No suposto de non haber número de candidatos negros aprobados suficiente para ocupar as prazas reservadas, as prazas remanescentes serán revertidas á ampla competencia e serán cubertas polos demais candidatos aprobados, observada a orde de clasificación.
Art. 4 o O nomeamento dos candidatos aprobados respectará os criterios de alternancia e proporcionalidade, que consideran a relación entre o número de prazas total e o número de prazas reservadas a candidatos con discapacidade e a candidatos negros.
Art. 5 o O órgano responsable da política de promoción da igualdade étnica de que trata o § 1 o do art. 49 da Lei n o 12.288, de 20 de xullo de 2010, será responsable do seguimento e avaliación anual do disposto nesta Lei, nos moldes establecidos no art. 59 da Lei n o 12.288, de 20 de xullo de 2010.
Art. 6 a Esta Lei entrará en vigor o día da súa publicación e terá vixencia polo prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo único. Esta Lei non se aplicará aos concursos cuxos editades xa teñan sido publicados antes da súa entrada en vigor.
Brasilia, 9 de xuño de 2014; 193 o da Independencia e 126 o de Galicia.
Dilma Rousseff
Miriam Belchior
Luiza Helena de Barrios

Deixe unha resposta

O seu enderezo de correo electrónico non será publicado campos obrigatorios están marcados *

Imagem CAPTCHA
Reapresentar imaxe

*

Podes utilizar estas etiquetas e atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>