תגי קובץ: גזענות

איווניר דוס סנטוס מדבר על קטע של גזענות, גישה לשירותי בריאות וחוסר סובלנות

איווניר

חוסר השימוש בחוכמה מסורתית ופופולרית במדיניות בריאות הציבור והעיר על ידי Babalawo איווניר דוס סנטוס בדיון היום בגישה של אנשים שחורים לבריאות, גזענות וחוסר סובלנות דתית, המקודם על ידי המכון הלאומי

קושי בגזענות דיון פוגע חינוך

גזענות

אין תכנית לימודים חינוך דתי תיתן חשבון של כל ספציפי לנושא. הדעה הובעה על ידי פרופ 'סנדרה Gurgel, מערכת החינוך העירונית והמדינה בהיסטוריה הקונגרס, חוויה דתית ודמוקרטיה. בניתוח