Drużyna

Koordynacja Centrum marginalizowanych grup społecznych (CEAP) jest pozarządową, non-profit, świecki, założona w 1989 roku w mieście Rio de Janeiro, przez byłych więźniów Funabem - Narodowa Fundacja Opieki nieletnich, członków czarnej społeczności i ruchu kobiecego. Broni prawa do wolności religijnej i godności religii Afryki bazie. Wnioskodawca naruszenie podstawowych praw dzieci i młodzieży, kobiet i czarnych społeczności marginalizowanych przez praktykę rasizmu był inspiracją dla jego twórczości.

Doradztwo strategiczne

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Sekretarz Wykonawczy

Luiz Carlos Semog

Koordynacja komunikacji

Ricardo rubim

Koordynacja Pedagogiczna

Azoilda Loretto Trinity

Koordynacja operacyjna

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Rada Nadzorcza