Plik Tag: Mobilizacja

CCIR jest obecny w ustawie Publicznej przez 21 lat od Candelaria Slaughter

Obraz 041

Ruch "Candelaria Never Again!" Promowane w środę, 23 lipca, cykl imprez publicznych w pamięci do 21 lat wstrząśnięty masakrą, że w kraju, w 1993 roku kilkadziesiąt osób cywilnych, politycznych, przedstawicieli i uczestników projektów społecznych

Narodowy Mobilizacja Pro-Health czarnej ludności

Narodowy Mobilizacja Pro-Health czarnej ludności

Kliknij poniższe linki, aby pobrać folder Cartaz_mobilizacao_populacao_negra_ceap + marcador_mobilizacao_populacao_negra_ceap plakaty postal_mobilizacao_populacao_negra_ceap