Echipa

Centrul de coordonare a marginalizate populații (CEAP) este o organizatie non-guvernamentala, non-profit, secular, fondată în 1989 în orașul Rio de Janeiro, de foști deținuți de la Funabem - Fundatia Nationala pentru bunăstarea minorilor, membri comunitatea negru și Mișcarea Femeilor. Apără dreptul la libertatea religioasă, precum și demnitatea religiilor africane bazate pe. Încălcarea reclamantă a drepturilor fundamentale ale copiilor și adolescenților, femeilor, și populațiile negru marginalizate prin practica rasismului a fost sursă de inspirație pentru creația sa.

Consultanță strategică

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio
Willman Andrade

Secretar Executiv

El Semog

Management de proiect

Marcelo Santos

Administrare

DeFato Contabilitate
Mauricio Casimiro
Jorge Mattoso
Claudia Rios