Tím

Koordinačné centrum marginalizovaných skupín obyvateľstva (CEAP) je mimovládna, nezisková, sekulárne, ktorá bola založená v roku 1989 v centre mesta Rio de Janeiro, od bývalých väzňov Funabem - Národná nadácia pre blaho maloletých, členovia černošskej komunity a ženského hnutia. Obhajuje právo na náboženskú slobodu a dôstojnosť náboženstvo Afričan báze. Porušenie Žiadateľ základných práv detí a mladistvých, žien a čiernej populácie marginalizovaných praxou rasizmu bola inšpirácia pre jeho tvorbu.

Strategické poradenstvo

Ivanir dos Santos
Ayde Valerio
Willman Andrade

Výkonný tajomník

On Semogo

Riadenie projektov

Marcelo Santos

Administrácia

Defat účtovníctva
Mauricio Casimiro
Jorge Mattos
Claudia Rios