Tag skedarit: Ivanir dos Santos

Babalawo Ivanir dos Santos merr nderin në kishë ungjillore

CAMERA GEDSC DIGITAL

Këshilltar strategjik për Qendrën Koordinuese të Popullsisë (ceap) dhe bashkëbisedues Kundër Fetare Komitetit Intolerancës (CCIR), babalawo Ivanir dos Santos, ka qenë më 23 nëntor, në Kisha Ungjillore zërin e Perëndisë, në zonën e studiuar,