Teamet

Den Coordination Center för marginaliserade befolkningsgrupper (ceap) är en icke-statlig, icke-vinstdrivande, sekulära, grundades 1989 i staden Rio de Janeiro, med före detta interner i Funabem - Nationella stiftelsen välfärd för underåriga, medlemmar det svarta samhället och kvinnorörelsen. Försvarar rätten till religionsfrihet, och värdighet av afro-baserade religioner. Sökanden kränkning av de grundläggande rättigheterna för barn och ungdomar, kvinnor och svarta befolkningar marginaliserade genom bruket av rasism var inspirationen till sin skapelse.

Strategic rådet

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Verkställande sekreterare

Luiz Carlos Semog

Kommunikation Samordning

Ricardo Rubim

Pedagogisk Samordning

Azoilda Loretto Trinity

Operativ samordning

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Förvaltningsrådet