Tag Archive: เหตุการณ์

สีดำบอลดี

รูปภาพ 005

ค้นหาสถานที่ทางเลือกเพื่อความสนุกสนานในริโอเดจาเนโรได้นำผู้ชมใหม่เพื่อ Pedra do Sal. แซมบ้า, แร็พ, ฮิปฮอป, R & B, เสน่ห์ท่ามกลางจังหวะอื่น ๆ เดินได้อย่างอิสระใน "สีดำบอลดี" จัดขึ้นทุกเดือน

"ร้องเพลงคนที่เข้าใจ" จะประสบความสำเร็จรุ่นที่สอง

GEDSC กล้อง

หลายร้อยคนเข้าร่วม "ร้องเพลงคนที่เข้าใจ" เหตุการณ์การส่งเสริมโดยการต่อสู้ทางศาสนาใจแคบคณะกรรมการ (CCIR) และประชากรศูนย์ประสานงาน (CEAP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศาลาว่าริโอเดอจาเนโร