แท็กไฟล์: Plenary

ครั้งที่สองสำหรับการระดมองค์ที่หกเดินในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

ครั้งที่สองสำหรับการระดมองค์ที่หกเดินในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

เรียนรู้วิธีการที่จะเข้าร่วมคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

ระดม III สำหรับหก Plenary เดินในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

ระดม III สำหรับหก Plenary เดินในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

เรียนรู้วิธีการที่จะเข้าร่วมคลิกที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย

การชุมนุมครั้งแรก Plenary สำหรับเดินที่หกในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

การชุมนุมครั้งแรก Plenary สำหรับเดินที่หกในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ระดมองค์แรกที่เดินเท้าที่หกในการป้องกันของเสรีภาพทางศาสนา