Mga tag File: Abdias Nascimento

Namatay, na may edad 97, dating Senador Abdias Nascimento

Siya ay isang tagapanguna sa paglaban sa mga pangkat na panlahi diskriminasyon sa Brazil. Namatay siya, may edad na 97, sa Rio, dating Senador Abdias Nascimento. Siya ay isang tagapanguna sa paglaban sa mga pangkat na panlahi diskriminasyon sa Brazil. Artist, guro, pampublikong figure.