Takım

Marjinalleştirilmişlere Populasyonlarının Koordinasyon Merkezi (CEAP) bir sivil toplum, kar amacı gütmeyen, Funabem eski mahkumlar tarafından, Rio de Janeiro kentinde 1989 yılında kurulan, laik - Küçüklerin Ulusal Vakfı Refah, üyeler Siyah toplum ve Kadın Hareketi. Din özgürlüğü hakkına ve Afrika kökenli dinlerin onurunu Savundu. ırkçılık uygulama tarafından dışlanmış çocuklar ve ergenler, kadınlar ve siyah nüfusun temel haklarının ihlali Başvuran onun yaratılması için ilham kaynağı oldu.

Stratejik Konseyi

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Yönetici Sekreteri

Luiz Carlos Semog

İletişim Koordinatörlüğü

Ricardo Rubim

Pedagojik Koordinasyon

Azoilda Loretto Trinity

Operasyonel Koordinasyon

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Denetleme Kurulu