Đội

Trung tâm điều phối của nười quần (CEAP) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, phi tôn giáo, thành lập năm 1989 tại thành phố Rio de Janeiro, cựu tù nhân của Funabem - National Foundation Phúc lợi của Người chưa thành niên, các thành viên các cộng đồng da đen và phong trào phụ nữ. Bảo vệ quyền tự do tôn giáo, và phẩm giá của các tôn giáo châu Phi dựa trên. Các vi phạm xin các quyền cơ bản của trẻ em và thanh thiếu niên, phụ nữ và quần màu đen bên lề bằng việc thực hành phân biệt chủng tộc là nguồn cảm hứng cho sáng tạo của mình.

Tư vấn chiến lược

Ivanir dos Santos
Aydee Valerio

Thư Ký Điều Hành

Luiz Carlos Semog

Phối hợp truyền thông

Ricardo Rubim

Phối Sư phạm

Azoilda Loretto Thiên Chúa Ba Ngôi

Phối hợp hoạt động

Marcelo Luiz dos Santos
José Antonio Mariano

Ban Giám Sát