Thư viện ảnh

...................................................
5 Đạo luật Liên Tôn niệm Nạn nhân giao thông, trong Madureira viên
2013/11/17 - Đạo luật Liên tôn thứ 5 của Remembrance cho nạn giao thông, trong Madureira viên
Xem Album
...................................................
2011
2011 - Vivo Rio - RJ
Xem Album
...................................................
2010
2010 - ETFQ Auditorium - RJ
Xem Album
...................................................
2008
2008 - Vivo Rio - RJ
Xem Album
...................................................
2007
2007 - Teatro João Caetano - RJ
Xem Album
...................................................
2006
2006 - Nhà hát thành phố - RJ
Xem Album
...................................................
2005
2005 - Canecão - RJ
Xem Album
...................................................