Tập tin thẻ: Abdias Nascimento

Chết ở tuổi 97, cựu Thượng nghị sĩ Abdias Nascimento

Ông là người tiên phong trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Brazil. Ông qua đời ở tuổi 97, tại Rio, cựu Thượng nghị sĩ Abdias Nascimento. Ông là người tiên phong trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Brazil. Nghệ sĩ, giáo viên, nhân vật công chúng.