Tag file: cuộc tranh luận

Pastor Rubens Teixeira tham gia vào cuộc tranh luận về nhà nước thế tục

MG_3871

Người gọi để chống tôn giáo Ủy ban Cố Chấp (CCIR), babalawo Ivanir dos Santos, làm rõ rằng, không giống như những gì đã được công bố trên trang web của Tin Mừng Prime - "Mục sư Rubens Teixeira tham gia vào cuộc tranh luận về nhà nước thế tục" - không bao giờ bị buộc tội bất cứ ai

Tranh luận tại PUC đoàn kết tôn giáo, học tập và làm phim để nói về "Faith Rio"

CAM00131

Người gọi Chống Ban Cố Chấp Tôn giáo (CCIR) và cố vấn chiến lược cho Trung tâm Dân số phối (CEAP), babalawo Ivanir dos Santos, đã tham gia vào cuộc tranh luận tại Đại học Công giáo (PUC), vào buổi chiều ngày 02 tháng 12,

Cho dù tham dự một cuộc thảo luận về nhà nước Laico?

đạo đức - CCIR

Nhấn vào hình để phóng to Bạn muốn xem một cuộc thảo luận về nhà nước Laico? Babalawo Ivanir dos Santos, Silas Malafaia, Cha Jorjão và Daniel Sottomaior (vô thần). Chương trình trong đạo đức