Tag archive: Sự kiện

Đen bóng tốt

Hình ảnh 005

Việc tìm kiếm các trang web thay thế cho vui ở Rio de Janeiro đã đưa ra một đối tượng mới với Pedra làm Sal. Samba, rap, hip hop, R & B, quyến rũ, trong nhịp điệu khác đi lang thang tự do trong "Black bóng tốt", một sự kiện được tổ chức hàng tháng

"Ca hát nhân dân được hiểu" là phiên bản thứ hai thành công

GEDSC DIGITAL CAMERA

Hàng trăm người đã tham dự "Singing nhân dân được hiểu" sự kiện được tài trợ bởi Ủy ban chống tôn giáo Cố Chấp (CCIR) và Trung tâm điều phối dân số (CEAP), được tài trợ bởi Hội trường Thành phố của Rio de Janeiro