Tập tin thẻ: Hội chợ văn hóa

CEAP sẽ có các hoạt động quan trọng bằng cách nâng cao nhận thức Black Day

Brazil phát hành hình ảnh màu đen

Celebration bắt đầu vào ngày mai với hội chợ văn hóa ở phía bắc. Tên tuổi lớn từ chính trường sẽ tham gia hội thảo về 26 Trung tâm phần Dân số (CEAP) sẽ kỷ niệm Ngày của Black thức với hai sự kiện lớn trong