Tag file: Ivanir dos Santos

Babalawo Ivanir dos Santos nhận được vinh dự trong Hội thánh Tin lành

GEDSC DIGITAL CAMERA

Tư vấn chiến lược cho Trung tâm Dân số Articulation (CEAP) và các đối thoại về chống Ủy ban Cố Chấp Tôn giáo (CCIR), babalawo Ivanir dos Santos, đã được trên 23 tháng 11, tại Evangelical Church The Voice của Thiên Chúa trong Jacarepagua,