Tập tin thẻ: DVD phát hành

DVD phát hành

The Combat Tôn giáo Ủy ban Cố Chấp hân hạnh được mời để phát hành DVD "Đường đi bộ của sự hiểu biết", video trên đi bộ thứ ba trong phòng của Tự do Tôn giáo tổ chức vào tháng năm 2010. Trong phim,