Tag file: Huy động

CCIR hiện diện trong Đạo luật Công bằng 21 năm của Candelaria Slaughter

Hình ảnh 041

Phong trào "Candelaria Never Again!" Promoted này Wednesday, July 23, một loạt các sự kiện công cộng trong bộ nhớ trong 21 năm vụ thảm sát gây sốc đất nước trong năm 1993. Hàng chục người, chính trị, đại diện dân sự và tham gia các dự án xã hội

Quốc Huy động Pro-Health của Black Dân số

Quốc Huy động Pro-Health của Black Dân số

Nhấp vào liên kết dưới đây để tải về thư mục Cartaz_mobilizacao_populacao_negra_ceap + marcador_mobilizacao_populacao_negra_ceap áp phích postal_mobilizacao_populacao_negra_ceap